6 Ocak 2015 Salı

Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duası, Mükemmel

Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duası
Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duası

Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duası, Mükemmel

Mükemmel bir giden sevgiliyi geri getirme duası aradığın için buradasın değil mi? Zaten eski sevgiliyi geri kazanmak için etkili ve denenmiş taktikler aktardığım bu blogda bugün de mükemmel bir geri getirme duasını gündeme taşıyacağım.

Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır?

Evet, giden sevgiliyi geri getirme duası için öncelikle Allah'ın 4 büyük esmasından yardım isteyeceğiz:

Ya Rahmân
Ya Rahîm
Ya Vedûd
Ya Cemîl

Tabi bu mukaddes ve münezzeh esmaları okumaya başlamadan evvel, her duanın vazgeçilmezi olan abdest ve namaz ikilisini, uygun bir şekilde yerine getirmeliyiz. Dolayısıyla giden sevgiliyi geri getirme duasına zemin hazırlamak için maddi ve manevi kirlerden arınmanın simgeleri olan abdesti ve namazı öne almamız lazım.

Alacağımız abdest, bildiğimiz abdest olabileceği gibi boy abdesti de olabilir; aynı şekilde abdest sonrasındaki namaz da iki rekat veya dört rekat olabilir. Zaten bu namazın adı da hacet namazıdır. (Sabah namazının farzı veya ikindi namazının farzı gibi.)

Şimdi, bereketli esmaların giden sevgiliyi geri getirme duası için nasıl tatbik edileceği hususuna gelelim:

Öncelikle Ya Rahmân esma-yı hüsnası besmeleyle birlikte 99 kere okunur; yani 99 kez besmele-i şerif, 99 defa da Ya Rahmân okunur, ardından şöyle dua edilir:

"Ey bütün mahlukatın rızkına ve şefkatine kefil olan Rahmân! Sen, dünyada mümin-kâfir ayırt etmeden her kulunun hacetini görüp karşılayan sonsuz ve sınırsız merhametin sahibisin. Merhametin, evrendeki her varlığı kapsadığı gibi seni inkâr eden münkirleri bile içine alır.

Ben ise, bütün kalbimle sana iman etmiş bir mümin olarak, "giden sevgiliyi geri getirme duası" sana el açtım; bu el açışım, senin dergahından daha üstün bir dergah olmadığını bildiğim içindir. Sen, varlığın ile bizi hiçbir varlığa muhtaç etmeyen yegâne rahmet sahibisin. Duamı kabul et, âmin!"


Bu duayı, bir kez içtenlikle okuduktan sonra, şimdi de Ya Rahîm esmasını okumaya başlayabiliriz; bu esmayı da yine 99 besmele-i şerif ile birlikte 99 defa okuyup şu etkili duayı tekrar etmeliyiz:

"Ya Rahîm, senin mübarek besmele-i şerifin 3 mukaddes esmadan oluşur ki bunlardan biri de Rahîm esmasıdır. Allah ve Rahmân esmalarının üçüncüsü olan bu ismin, kıyamet günü yalnızca müminlere yönelen olağan üstü rahmetinin simgesi olarak kullanılır.

Evet, sen sınırsız merhametini kıyamet günü sana iman eden ve salih amel işleyen kutlu kullarına tahsis edecek ve onları ebediyen mesut ve bahtiyar edeceksin. Sen, dünya hayatında türlü cefalar çektiği halde senin kutlu yolunu terk etmeyen ve sebat eden kullarını, sonsuz ihsanlarınla mükafatlandıracaksın.

Ne olur, sana her halükarda itaat etmeye çalışan şu garip kulunun aşk acısıyla dolup taşan yüreciğine de merhametle yaklaş ve başka çarem kalmadığı için; yani mecbur kaldığım için yaptığım "giden sevgiliyi geri getirme duası"nı kabul buyur. Âmin!"


Şimdi de giden sevgiliyi geri getirme duasının 3. esması olan Ya Vedûd esmasını okumaya başlayacağız; bu esmayı da önceki iki esma gibi 99 kez okuyacağız; tabi 99 besmele ile birlikte. (Yani sırasıyla 1 kez besmele, 1 kez Ya Vedûd, 1 kez besmele, 1 kez Ya Vedûd...)

99 defa okuduktan sonraysa şu duayı okuyacağız:

"Ey kainatın her zerresine aşkın ve sevdanın muhabbet mührünü basan ve evreni baştan ayağa aşka boyayan Vedûd! Senin Vedûd isminin, aşkın bütün aşamalarını içerisinde barındıran bir iksir-i azam olduğunu biliyor ve bu isminden medet umuyorum.

Ne olur, evrene aşkı ve sevdayı nakş ettiğin gibi, giden sevgilimin yüreğine de aşk ve sevdanın sihirli mührünü bas ve benim yaptığım "giden sevgiliyi geri getirme duası"nı aşk dergahında kabul et, âmin!"


Ve son olarak, Ya Cemîl esma-yı hüsnasının muazzam etkisinden medet umup bu esmayı da 99 besmele ile birlikte 99 kez okuyup şu duayı okuyacağız:

"Ey cemaliyle (güzelliğiyle) tüm varlığı kendisine hayran bırakan ve yarattığı mahlukatın çehresine güzellik mührünü basan Cemîl! Biliriz ki kainatın tüm güzelliği, ancak senin güzelliğinin bir sönük ve silik gölgesidir. Ve sen, bütün güzelliklerin ötesinde hakiki güzel olan yegâne varlıksın.

Senin güzelliğinin, evrendeki yansımaları bu kadar tatlı ve bu kadar sempatik ise, kim bilir sen nasıl bir cemale sahipsin? Tarifi imkânsız olan bu cemalinin hatırı için bizim yüreğimizi de güzelleştir ve bizi yeniden birbirimize kenetle.

Muhtaç olduğum için başvurduğum "giden sevgiliyi geri getirme duası"nı güzellik dergahında kabul edip bizim firkat ateşiyle yanan yüreklerimize su serp ve bizi kendi cemalinin mükemmel ve kusursuz güzelliğiyle perdele, âmin!"


Evet, giden sevgiliyi geri getirme duasının esmaları ve o esmaların duaları bu kadar. Şimdi de bu duaların kabulü için birkaç surenin yüceliğine müracaat edip duayı sonlandıracağız, şöyle ki:

Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duasının Sureleri

3 kez Fatiha
3 kez Asr
3 kez İnşirah ve
3 kez de İhlas

Suresi okuyup duayı tamamlamış olacağız.

Yazıyı bitirirken bir noktayı daha izah edeyim:

Eğer giden sevgiliyi geri getirme duasının etkisini kendi hayatında göremez isen, duayı bir kez daha uygulamanı öneririm; tabi dua kesinlikle tutacak diyemeyiz. Çünkü Allah, bazı duaları bizim bilemediğimiz bir sebebe binaen kabul etmez.

Ayrıca, eğer geri getirme duası yerine geri getirme büyüsü arayarak bu sayfaya geldiysen, Ana Sayfanın yanındaki Aşk Büyüleri Yorum Sayfası adlı yazıya da göz atabilirsin.

Ayrıca Kuduriye Duası Orijinal ve Denenmiş ve 11 Adım Duası adlı yazılarımı da okuyabilirsin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder