25 Ocak 2016 Pazartesi

Kenzül Arş Duası İçin Bu Yazıyı Mutlaka Oku, Kesin Etkili!

Kenzul Ars Duasi
Kenzul Ars Duasi

Kenzül Arş Duası İçin Bunu Mutlaka Oku!

Merhaba sevgili mümin kardeşim, kenzül arş duası konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsan ve bu muhteşem duayı bizzat tatbik etmek istiyorsan bu yazıyı mutlaka ama mutlaka okumalı ve kenzül arş ile alakalı tüm gerçekleri kavramalısın.

Kenzül Arş Duası Nedir ve Hangi Amaçla Okunur?

Kenzül arş duası, kadeh duası olarak da bilinen ve her türlü sıkıntının çözümü için başvurulan harika etkili ve mükemmel bir duadır.


Bu dua, bir önceki paragrafta da dile getirdiğim gibi her türlü problem ve sıkıntı için, her türlü dilek ve istek için tatbik edilir; fakat özellikle ve bilhassa "muhabbet ve aşk duası" olarak okunur.

Kısaca kadeh duası olarak da bilinen kenzül arş duası, her türlü amaca yönelik okunabilecek muhteşem etkili bir duadır.

Yazının bundan sonraki kısmı çok önemli olduğu için dikkatlice okumaya devam etmen gerektiğini hatırlatmak isterim:

Hangi Kenzül Arş Duası Daha Doğru

Sevgili kardeşim, yıllardır kenzül arş duası hakkında araştırma ve inceleme yapıyorum ve benim şu ana kadar karşılaştığım 3 adet kenzül arş duası var. Fakat benim gördüğüm kadarıyla ve yapılan yorumlardan anladığım kadarıyla bu dualardan en etkilisi, birazdan aktaracağım duadır:


En Doğru Kenzül Arş Duası (Kadeh Duası) Nasıl Yapılır?


Her dua, bedensel ve ruhsal kirlerden arınarak en kıymetli şeklini alır ve bedeni ve ruhi kirlerin en güzel çözümü ise abdest ve namazdır. Kaldı ki duaların kabulü için abdesti ve namazı birer aracı ve şefaatçi yapmamız gerektiğini birçok İslam alimi dile getirmiştir.

Öyleyse biz de kenzül arş duasına başlamadan evvel abdest almalı ve 4 rekat namaz kılmalıyız. Bu uygulamayı istediğimiz zaman yapabiliriz; ancak en uygun vaktin sabahın erken saatleri olduğunu ifade etmeliyiz.

Kılacağımız 4 rekat namaz, ikindi namazının 4 rekat farzı gibi kılınabilir; fakat burada en önemli nokta, namazın niyetidir. Çünkü kenzül arş duasının niyeti, duanın en mühim kısmını oluşturur. Bu bağlamda şöyle bir niyet edilebilir:

"Allah'ım, ben içinde bulunduğum bu aşk acısından kurtulmak ve rahat bir nefes alabilmek için kapına geldim ve senden kadeh duasının hatırına beni bu dertten kurtarmanı istiyorum. Niyet ettim kenzül arş duasının kabulü için 4 rekat hacet namazı kılmaya. Âmin."

Evet, ben aşk acısı için bir niyet yazdım, sen ise bu duayı hangi amaçla yapacaksan ona göre niyet etmelisin. Şunu unutma ki yapacağın niyet, duanın kalbini oluşturur.

Evet, abdest ve namazın akabinde duanın detaylarını uygulamaya devam edebiliriz.

Bundan sonraki kısımda sadece bazı Arapça ifadeler yer alıyor; ne var ki kenzül arş duasının tam anlamıyla tesirini gösterebilmesi için duanın anlamını bilerek okumak gerekir.

Bu sebeple aktaracağım kısımlarda evvela duanın Arapça orijinal metnini kırmızı ile gösterecek, ardından duanın Türkçe anlamını ise parantez içinde mavi olarak aktaracağım.

Şu nokta çok önemli olduğu için altını çizmek istiyorum: Okuyacağın duanın Türkçe mealini düşünerek duayı okumalısın; hatta mümkünse hem Arapça aslını hem de Türkçe mealini birlikte okursan çok daha iyi olur.

Son nokta: Her ifadeyi tam 3 kez okumak gerekiyor:

Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duasının Arapça Metni ve Türkçe Anlamı

Ya izze men lâ izze lehü.

(Allah'ım sen izzet ve şeref sahibi olduğun gibi senin kulların da izzet ve şeref sahibi olmaya layıktır. Sen, kullarını kendine kul kabul ederek izzetinle yüceliğe kavuşturan ve onları onurlandıran Aziz'sin. Sen izzeti olmayanların izzeti olan Aziz'sin. İzzetinin ve azametinin hatırı için duamı kabul buyur.)

Ya muine men lâ muine lehü.

(Ey Yüce Allah'ım, sen yardıma muhtaç olan kullarına bir şekilde yardım gönderen ve yardımınla onlara mutluluk veren Muin'sin. Sen kimsesiz olanların kimsesi, darda kalanların yardımcısı ve ihtiyaç sahiplerinin sahibi olan Muin'sin. Duamın kabulü için bana da yardımını esirgeme.)

Ya men lâ maksada illâ ileyh.

(Ey Allah'ım, sen bütün arzuların ve maksatların ötesinde en çok rağbet edilen ve en çok istenen yegane Maksûd'sun. Her kul, sana kavuşmak için mücadele etmeli ve her insan senin rızana ulaşmak için gayret sarf etmelidir. Rızanın hatırı için duamın yüce dergahına ulaşmasına izin ver.)

Ya hayrel-meşkûrîn.


(Ey Allah'ım, sen kendisine şükredilen yani teşekkür edilen varlıkların en hayırlısı ve en güzeli olan Meşkûr'sun. Bütün şükredenler sana şükrettiği gibi bütün teşekkürler de doğrudan veya dolaylı olarak sana gelir. Bu bilginin hatırına kenzül arş duamın kabulüne izin ver.)

Ya ğaliben ğayre mağlûb.

(Ey mağlup olması mümkün olmayan ve evrendeki bütün galibiyetlerin asıl sebebi olan Yüce Allah'ım. Sen istediğine yenilgi yaşatır, istediğine ise galibiyet yaratırsın. Ne olursun benim içli duama da galibiyet ve muvaffakiyet nasip et.)

Ya men lem yelid ve lem yûled.

(Ey ezeli ve ebedi oluşuyla bize sonsuz ihsanlar sunan ve kendi başına Kayyum olarak sonsuzluğu yaratan Allah'ım. Senin doğmadığını ve doğurulmadığını ifade eden İhlas Suresi, bizim başımızın tacı ve yüreğimizin miracıdır. Ne olur şanın hatırı için yaptığım kenzül arş duasının kabulünü bana ihsan buyur. Âmin.)

Kenzül Arş Duasının Önemli Birkaç Detayı (Bu Kısmı Sakın Atlama ve Sonuna Dek Oku)


Evet sevgili okurum, kenzül arş duasını yukarıda tarif ettiğim şekilde okuyup bitirdiğimize göre; yani ilk olarak abdest ve namaz, sonrasında ise duanın kendisini ve Türkçe mealini okuduğumuza göre, duayla alakalı birkaç önemli ayrıntıya daha değinebiliriz. Şöyle ki:

1. Kenzül arş duası gibi diğer bütün önemli duaların en mühim noktası, niyet ve anlamdır. Yani duanın kabulünün ön şartı içten bir niyet ve duanın anlamını bilmektir.

Bu bağlamda, niyet ederken kalbinin bütün kötülüklerden arınmış olmasına ve tamamen samimi bir yönelişle Allah'a yönelmiş olduğuna emin olmalısın. Ayrıca duanın Türkçe mealine de mutlaka dikkat etmelisin.

Hatta yukarıda da söylediğim gibi mümkünse kenzül arş duasının Türkçe mealini de Arapçası ile beraber okumalısın. Çünkü Allah, kendisiyle konuşan kulun ne dediğini bilmesini ister.

Kısaca, Allah'a arz ettiğin duanın anlamını bilmelisin.

2. Kenzül arş duası dahil bütün dualar, Allah'ın dilemesi ile gerçekleşir veya Allah'ın bir hikmetine binaen kabul olunmaz; dolayısıyla hiçbir duanın kabul edileceği garanti edilemez. Tabi duanın içten yapılması, kabul olunma ihtimalini arttırır.

3. Eğer kenzül arş duasını "aşk" amacına yönelik bir niyetle yapıyorsan şu kitabı (tıkla) da mutlaka incelemelisin.


Çünkü bu kitabın çok çok etkili olduğu söyleniyor. İşte o yorumlardan bir demet:


İstersen Bu Muhabbet Duası Yüzde 100 Etkili Harika Bir Dua ve Cesaret Duası İçin Bu Yazıyı Mutlaka Oku başlıklarına da bakabilirsin.

Anahtar kelimeler: kadeh kenzül arş duası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder