28 Ocak 2016 Perşembe

Nazar Duası için Bu Yazıyı Kesinlikle Okumalısın!

Nazar Duası
Nazar Duası

Nazar Duası için Bu Yazıyı Kesinlikle Okumalısın!

Not: Yazıyı sonuna kadar oku. Pişman olmayacak ve bu yazıyı okuduğuna şükredeceksin.

Herhangi birine nazar değdiği için veya nazar değmesi riskine karşı nazar duası aradığına göre kesinlikle doğru yerdesin; çünkü bu yazıda 2 adet harika nazar duası aktaracağım.

Birçok kitapta ve internet sitesinde nazar duası olarak yalnızca bir adet dua aktarılır ve bu dua, sadece Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir ayeti "nazar ayeti" olarak yorumlamasından kaynağını alır.


Oysaki İslam alimleri bu dua dışında birçok farklı nazar duası aktarmışlardır. Ve işin ilginç yönü, bu dualar bir iksir gibi işe yarayarak kötü göz değen insanları bir anda nazarın negatif etkisinden kurtarıp eski sağlıklı hallerine kavuşturmuştur.

Evet, birazdan aktaracağım 2 adet nazar duasından 1 tanesi, birine nazar değmeden önce, yani nazar değmesin diye okunan ve okunduğu zaman adeta bir koruma kalkanı gibi insanı kötü gözün etkisinden koruyan bir potansiyele sahip. Diğer nazar duası ise, birine nazar değdikten sonra okunan ve Allah'ın izniyle o kişiyi nazarın olumsuz etkisinden kurtaran bir mahiyete sahiptir.

Nazar Duası Hakkında Çok Önemli Detaylar

1. Öncelikle şunu bilmelisin ki birazdan aktaracağım dualar, öylesine ve üstünkörü okunacak dualar değil. Dolayısıyla her bir duayı dikkatlice incelemelisin.

2. Nazar duasının yanlış okunması, etkisinin kaybolmasına sebebiyet verebilir, bu sebeple dikkatli olmakta fayda var.

3. Hazret-i Muhammed'in (sav) nazarı anlatırken kullandığı: "Nazar insanı mezara, deveyi hendeğe götürür." hadisini aklımızda tutmalı ve nazarın ciddi zararlara yol atabileceğini düşünmeliyiz.

4. Nazar boncuğu gibi uygulamaların İslamiyet'te bulunmadığını, dolayısıyla sadece ama sadece nazar duasıyla Allah'a yalvarmak gerektiğini mutlaka bilmeliyiz.

5. Hem koruma kalkanı gibi olan engelleyici nazar duasını hem de göz değdikten sonra okunan duayı birlikte okumak, daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle her iki duaya da mutlaka bakmalıyız.

6. Bu duaları daima elimizin altında bulundurmalı ve en az ayda bir kez okumalıyız; çünkü nazar olayı bir kere olup biten bir olay değil, ölünceye kadar maruz kalacağımız muazzam bir kötü enerjidir.

7. Kem göz, bazen ileri boyutlara kadar gidip kişinin bahtının ve kısmetinin kapanmasına bile yol açabilir. Bu sebeple "insanı mezara sürükleyen" bu kötü enerjiye karşı mutlaka önlem alınmalı ve çare bulunmalı. İşte şimdi, nazarın önlemine ve çaresine geçiyoruz:

Şimdi 2 adet duadan birincisini; yani koruyucu ve engelleyici olanı aktaracağım. Ardından da nazar değdikten sonra okunması gerekeni izah edeceğim. Yukarıda da ifade ettiğim gibi iki duayı birden okumanı öneririm; çünkü göz değmesi bazen ileri boyutlara ulaşabilir.


Nazar Duası
Felak Suresi

Nazar Duası
Nas Suresi


1. Koruyucu ve Engelleyici Nazar Duası Nasıl Yapılır?


Bu duada, 2 adet esma-yı hüsna, 2 adet sure ve 1 adet de ayet var.

Esmalar:

Ya Basîr
Ya Semi'

Sureler:

Felak Suresi
Nas Suresi

Ayet: Nazar Ayeti


Öncelikle, Allah'ın mukaddes esma-yı hüsnasından olan Ya Basîr ismini 33 kez okumalı ve bu okumayı takiben 3 kez Felak Suresi'ni, 3 kez de Nas Suresi'ni okumalıyız.

33 Ya Basîr, 3 Felak ve 3 Nas Suresi'nden sonraysa, 3 kez nazar ayetini okumalıyız.

Nazar ayeti ve anlamı şöyledir, mealini parantez içine aldım:


"Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."

("Gerçekten o küfredenler Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözleriyle yıkacaklardı. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlardı. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..." (Kalem Sûresi, 51-52)

Nazar Duası
Nazar Duası

Ardından, bu kez de 33 kez Ya Semi' esmasını, 3 kez Felak Suresi'ni, 3 kez Nas Suresi'ni ve yine 3 kez de tekrar nazar ayetini okuyacağız.

Bu kısmı özetleyecek olursak, evvela 33 defa Ya Basîr, 3 Felak, 3 Nas ve 3 nazar ayeti, sonra ise 33 Ya Semi', 3 Felak, 3 Nas ve 3 de nazar ayeti. (Okuyacağımız nazar ayetinin hem Arapçasını hem de Türkçe mealini okumakta fayda var. Bu ayeti 3 kez okuyacağımız için evvela 3 kez Arapça, sonra da 3 kez Türkçe okumak daha iyi olacaktır.)

Bu kısmı bitirdikten sonra ise nazar duasının şu özel sözlerini samimi bir dille, içten bir yürekle ve kısık bir sesle okuyacağız:

"Allah'ım, sen Basîr'sin ve yarattığın her varlığın hem iç dünyasını hem de dış dünyasını her yönüyle görür, gözetir ve gösterirsin. Sen Semi'sin ve kainattaki her mahlukun sesini işitir, duyurur ve cevap verirsin. Ne olur, bizi de nazarın kötü etkisinden ve negatif enerjisinden koru, bize değecek ve değmesi muhtemel olan kem gözleri bertaraf ederek bizi şefkatinin ve merhametinin kanatları altına al. Senin koruyup kolladığına kim zarar verebilir ve senin muhafaza ettiğine ilişmek kimin haddine düşmüş?"

Evet, koruyucu ve önleyici nazar duasını bu sözlerle bitirmiş oluyoruz. Şimdi de 2. duamıza geçerek, bize veya çevremizdeki herhangi bir kişiye değen nazarı Allah'ın izni ve iradesiyle nasıl bertaraf edebileceğimizi görelim ve 2. nazar duasına geçelim:

2. Nazar Değdikten Sonra Okunacak Nazar Duası


Burada da yine 2 adet esma, 2 adet sure da 1 adet de ayet var.

Esmalar:

Ya Rakîb
Ya Şâhid

Sureler:

Felak Suresi
Nas Suresi

Ayet: Nazar ayeti


Burada ise, öncelikle 99 kez Ya Rakîb esmasını okumalı, sonra 3 Felak, 3 Nas ve 3 kez de nazar ayeti okumalıyız.

Ardından da yine 99 defa Ya Şâhid esmasını, bu esmayı takiben de yine 3 Felak, 3 Nas ve 3 kez de nazar ayetini içtenlikle okumalıyız.

Ve bu uygulamayı takiben de aşağıdaki özel duayı yapmalıyız:

"Ey Allah'ım, sen Rakîb ism-i şerifinle bizi daima denetim altında tutup kollarsın. Nasıl ki Efendimiz'e (sav) müşriklerin nazarı değdiğinde sen, hikmetin ve merhametinle onların kötü nazarını bertaraf ettiysen falanca kişiye (burada nazar değen kişinin ismi söylenmeli) değen nazarı da aynı şekilde bertaraf etmeni niyaz ediyorum.

Allah'ım, sen Şâhid ism-i şerifinle her varlığın yaptığına tanıklık eder, sonra da o varlığın ameline mukabil mükafat veya ceza verirsin. Ne olur, bizi cezadan uzak tut ve bize merhamet esintileri göndererek falan kişinin (veya benim) uğradığı nazarın kötü etkisini onun üzerinden (veya benim üzerimden) kaldır. Âmin."


Nazar duasını okurken yukarıdaki duada geçen parantez içindeki ifadelere, özellikle de "falan kişi" kısmına dikkat etmeli ve o kısmı, nazar değen kişiye göre değiştirmelisin. Eğer kendinle ilgili bir okuma yapacaksan "falan kişiye" tabiri yerine "bana" tabirini kullanmalısın. Bir başkası için yapıyorsan da "falan kişiye" yerine o kişinin ismini kullanmalısın.

Nazar Duası ile İlgili Son Önemli Hususlar

1. Yukarıda da belirttiğim gibi nazar olayı, hayatın doğal akışı içerisinde sürekli yaşanan bir durum olduğu için bu duaları en az ayda bir kez okumak çok faydalı olacaktır.

2. Duanın okunuşu esnasında, özellikle de esmaların ve surelerin okunuşu kısmında kısık bir ses tonu tercih edilmelidir; çünkü en güzel dualar kısık sesle yapılandır.

3. Nazar değmesi dahil çok farklı amaçlarla kullanılan harika dualar için Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar Kitabı isimli harika çalışmaya mutlaka göz atmalısınız. Kitaba buradan (tıklayın) ulaşmanız mümkün.

Kitapla alakalı birbirinden ilginç ve etkili yorumları okuyup üzerinde düşünmek için, size kitabın yorumlarını ekran görüntüsü şeklinde sunuyoruz:Ayrıca Kenzül Arş Duası için Bu Yazıyı Mutlaka Oku, Kesin Etkili ve Bu Muhabbet Duası Yüzde 100 Etkili Harika Bir Dua başlıklarına da bakmanı öneririm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder