20 Şubat 2016 Cumartesi

Muhteşem Ayetel Kürsi Duası, Okumayan Pişman Olur!

Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası

Muhteşem Ayetel Kürsi Duası, Okumayan Pişman Olur!

Çok Önemli Not: Yazıyı son kelimesine kadar okumazsan pişman olursun. Eğer Ayetel Kürsi Duasının bütün sırlarını ve gizemli yönlerini öğrenmek istiyorsan sonuna kadar okumalısın.

Sevgili okur, bu yazıda Ayetel Kürsi Duası hakkında çok önemli ve özel bilgiler öğreneceksin. Ve şu konudan eminim ki, bu yazıyı okumuş olduğuna şükredecek ve bütün müminlerin bu yazıyı okuması gerektiğini düşüneceksin.


Çünkü yazı içerisinde her derde deva olan muhteşem Ayetel Kürsi Duasının her türlü detayını bulacaksın. Bu muhteşem duayla alakalı olarak sadece şu kadarını söyleyelim:

Ayetel Kürsi Duası, içtenlikle okunduğunda Allah'ın izniyle kesinlikle kabul edilir ve her mümin bu duayı her türlü arzusu için okuyabilir.

Evet, yanlış okumadın. Bu duanın özel bir şekli var ve bu özel şekildeki Ayetel Kürsi Duası, her türlü muradın gerçekleşmesine vesile olsun diye okunur. Sadece niyeti değiştirerek istediğimiz her amaç için bu duaya başvurabiliriz.

Peki, Ayetel Kürsi Duasının her derde deva olmasının ve her türlü ihtiyaç ve istek için okunmasının sebebi nedir? Çünkü Allahu Teala Hazretleri, mümin kullarına olan merhamet ve şefkatinin bütün feyzini ve bereketini bu duanın içine derc etmiştir. Kısaca bu dua, Allah'ın sonsuz rahmet hazinelerinin kapısı ve müminlerin kurtuluş anahtarı sayılır.

Öyleyse muhteşem etkili bu duanın detaylarını mercek altına alıp Ayetel Kürsi Duasının bütün güzelliklerini ortaya koyalım:


Ayetel Kürsi Duası ve Niyetin Çeşitliliği


Sevgili mümin kardeşim, yukarıda da belirttiğimiz gibi niyet, bu duanın kalbini ve özünü oluşturur ve neye niyet edilirse dua da onun gerçekleşmesini sağlar. Biz, aşağıda birkaç niyet örneği yazalım:

Örneğin zenginlik ve bolluk için:

"Allah'ım, dergah-ı izzetine mukaddes bir dua ile iltica ederek senden, zenginlik ve bolluk istiyorum. Sen, hiçbir mümin kulunun duasını cevapsız bırakmaz, her duaya hakkıyla cevap verirsin. Sen, mümin kullarının gönüllerinin zengin olmasını ve hanelerinin bolluk ve bereket ile taşmasını istersin. Ne olur bana da bu fazileti bahşet. Âmin."

Örneğin huzur ve mutluluk için:

"Allah'ım, kalbe huzur ve bedene sağlık veren sensin, sineye genişlik ve gönlümüze inşirah veren sensin. Allah'ım, senin varlığın bizim asıl mutluluk ve huzur kaynağımızdır. Bize hem dünyevi işlerimizde hem de uhrevi amellerimizde huzurun ve mutluluğun kapılarını aç. Âmin."


Örneğin başarı ve kısmet için:

"Allah'ım, başarı ve zafer senin elinde olduğu gibi, kısmet ve nasip de senin elinde ve senin sınırsız ilmindedir. Ayetel Kürsi Duasının hatırı ve fazileti için, bana başarı ve muvaffakiyet nasip ederek hem dünyada hem de ahirette yüzümü güldür. Âmin."

Evet, yukarıdaki niyet örneklerini esas alarak her türlü isteğimiz ve dileğimiz için, her türlü sıkıntımız ve ihtiyacımız için Ayetel Kürsi Duasına başvurabiliriz.

Peki, niyetimizi belirledikten sonra nasıl dua etmeliyiz? Ve niyeti hangi durumda okuyacağız?

Şimdi de onu izah etmeye çalışalım:

Evvela, mümkünse abdest alıp bedensel kipleri üzerimizden atmalı ve sakin bir ortam bulup Allah'la baş başa kalmaya çalışmalıyız.

(Abdest kısmı gerekli olmamakla birlikte yine alınması, daha faziletli olacaktır.)

Evet, abdestimizi alıp sakin bir ortama geçtikten sonra, 1 kez Ayetel Kürsi okumalıyız. Ayetel Kürsi şöyle:


Ayetel Kürsi Duası

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.


Ardından da bu mukaddes ayetin anlamını (Türkçe mealini) okumalıyız. Meali şöyle:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

"Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."


Bu şekilde bir kez Ayetel Kürsi ve 1 kez de bu mukaddes ayetin Türkçe anlamını okuduktan sonra, niyet kısmına geçiyoruz.

Ayetel Kürsi Duasında Niyet Nasıl Olur?

Yukarıda birkaç niyet örneği vermiştik. İşte bu niyet örneklerinden bize uygun olanı seçip okumalı ve okuma işlemini yaparken de şu hususlara muhakkak dikkat etmeliyiz:

1. Niyetimize mutlaka lafza-i celal denilen "Allah" lafzıyla başlamalı ve bu şekilde niyeti sürdürmeliyiz.

2. Niyetin son noktasında muhakkak "Ayetel Kürsi hatırına" demeliyiz. Çünkü duanın kalbi niyettir ve niyetin özü de bu duada (Ayetel Kürsi Duasında) saklıdır.

3. Niyet ettiğimizde bu duanın faziletine tüm kalbimizle inanmalı ve duamızın kabul edileceğini umarak içtenlikle Allah'a yönelmeliyiz.

4. Bu duanın, bütün gizli sırların ve gayb hazinelerinin anahtarı olduğunu bilerek duaya özen göstermeli ve bütün hürmetimizle Allah'ın dergah-ı merhametine el açmalıyız.

Bu 4 önemli noktaya dikkat ederek niyetimizi getirdikten sonra yine 1 kez daha Ayetel Kürsi okumalı ve ardından bir kez daha Türkçe mealini 1 kez okumalıyız.

Kısaca, şimdiye kadarki aşamaları şöyle formüle edebiliriz: 1 Ayetel Kürsi+ 1 Türkçe meali+ içtenlikle niyet+ 1 Ayetel Kürsi+ 1 Türkçe meali.

Evet, duanın buraya kadarki aşamalarını yerine getirdiğimize göre artık dilek ve istek kısmına geçip şöyle bir dua okumalı ve bu duayı tam 7 kez tekrar etmeliyiz:

"Allah'ım, senin gizli hazinelerinin ve gayb esrarının anahtarı hükmünde olan mukaddes ve muazzam ayetinden medet umuyor ve sana bolluk ve bereket konusunda (bu kısma herkes istediği dileği yazabilir, örneğin aşk ve sevda konusunda veya ilim ve fazilet konusunda veya huzur ve barış konusunda veya aile saadeti konusunda gibi) bana ihsanlarda bulunmanı ve bu suretle gönlüme inşirah ve huzur bahşetmeni temenni ediyorum. Âmin."

Evet, Ayetel Kürsi Duasının bu özel duasını takiben artık duanın esma boyutuna geçip Allah'ın faziletli esma-yı hüsnasından olan Ya Rahmân ve Ya Câmi esmalarının bereketinden ve feyzinden istifade etmeye ve bu esmalara sığınmaya çalışacağız.

İlk olarak 21 kez Ya Câmi okuyup bu esmayı bitirdikten sonra şöyle niyaz edeceğiz:

"Allah'ım, bütün zıtları birleştiren sonsuz kudretin, şüphesiz ki her güçlüğün üstesinden gelecek sınırsızlıkta ve sonsuzluktadır. Evrenin yaratılışı aşamasında bütün varlıkları bir noktadan yaratan sonsuz kudretin, hiç şüphe yok ki kıyamet saatinde de bütün varlık alemini bir noktada toplamaya kadirdir. Benim ihtiyacım olan şeyleri de elimin altında topla ve Câmi esmanın hürmeti hakkı için dualarımı kabul buyur. Âmin."

Bu duayı müteakip, şimdi de Ya Rahmân esmasını 21 defa okumalı ve bitirince de ellerimizi açıp şöyle yakarmalıyız:

"Rahmeti bütün varlıkların bekasına vesile olan ve merhamete muhtaç olan her mahluka şefkatiyle muamele eden Allah'ım. Sen şifaya ve merheme muhtaç yaralı ve yamalı kalplerimize huzur ve sükunet serp. Ve bize kalbimizdeki masum arzuların gerçeğe dönüşmesi için müsaade et. Âmin."

Evet, Ayetel Kürsi Duasına yukarıdaki Ya Rahmân ve Ya Câmi esmalarının ve özel dualarının okunması ile son vermiş oluyoruz. Ne var ki 3 noktayı daha dikkate alarak Ayetel Kürsi Duasını okumalıyız.
Ayetel Kürsi Duası Hakkında 3 Hayatı Bilgi


1. Bu duada hangi niyeti getirirsek Allah'ın izniyle o niyetimiz gerçek olur. Fakat bazen Allahu Teâlâ, bizim anlamaktan aciz olduğumuz sırlı bir hikmetine dayanarak dualarımızı olduğu gibi kabul etmeyebilir.

2. Sabah saatleri, duaların kabulü konusunda oldukça verimli vakitler olduğu için bu duayı da sabah saatlerinde ve mümkünse cuma günü uygulamak daha bereketli sonuçlar doğuracaktır.

3. Bazı kişilerin aşk ve muhabbet konularına büyülere başvurduğunu görerek üzülüyoruz. Oysaki büyü ve sihir, haram kılınmış merdut kavramlardır.


Bu konularda yardıma ihtiyacı olanlara Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar Kitabı isimli harika çalışmaya mutlaka göz atmalısınız. Kitaba buradan (tıklayın) ulaşmanız mümkün.

Kitapla alakalı birbirinden ilginç ve etkili yorumları okuyup üzerinde düşünmek için, size kitabın yorumlarını ekran görüntüsü şeklinde sunuyoruz:
İstersen Bu Mutluluk ve Huzur Duasını Her Kadın ve Erkek Okumalı ve Ya Vedud Esması Yapmadan Önce Mutlaka Okumalısın! başlıklarını da inceleyebilirsin.

İlgili kelimeler: ayetel kürsi duası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder